Bartelt Wils - Inspirator en Communicator !

Het is mijn Passie en Missie om Mensen te Steunen hun Leven te Waarderen en te Realiseren zoals Zij dat Zelf Kiezen!

Daartoe kies ik ervoor om je kennis en tools aan te reiken om stap voor stap meer in Flow te zijn zodat je in staat bent om je persoonlijk geluk en succes te verwezenlijken in verbinding met jezelf en alles en iedereen rondom jou.

Na mijn studies Industrieel Ingenieur en Sociale Pedagogiek volgde ik o.a. een Accreditatietraining MBTI (typologie), een Training in het Leiden van Groepen op basis van Gestalt en Systeemdenken evenals een opleiding tot Counselor op basis van Rogeriaanse benadering en Doorbraak Consultancy. Ik zit inmiddels meer dan 40 jaar met Hart en Ziel in dit vak.

Mijn specialiteit is de toegepaste kennis van neurowetenschap op leiderschap, communicatievaardigheden, persoonlijkheidsmodellen, overlegstrategieën en zelfmanagement.

CV: Gevolgde opleidingen
CV: Professionele ervaringen
CV: Referenties