IQ, EQ en HQ

Mensen in Flow, kinderen en topperformers staan meer open voor HQ, de ‘Hogere intelligentie’.

Recent onderzoek toont aan dat op dat moment de informatie uit de voorste delen van onze hersenen (de nieuwst ontwikkelde prefrontale neocortex) meer tot ons bewustzijn doordringen.

Het is HQ die ons toestaat om met nieuwe situaties om te gaan waarvoor we geen oude programma’s hebben (het oudere limbische brein). Het is HQ die ons toegang geeft tot zingeving, ons levensdoel en onze creatieve vermogens.

HQ is onze verbinding met de Universele Intelligentie of als je wilt het Veld van Alle Mogelijkheden. Vanuit dat veld krijgen we via intuïtie en inspiratie leiding om de onbekende wereld van de mogelijkheden te betreden.

Je kan je hersenen trainen in de balans tussen IQ en EQ (linker en rechter hersenhelft) en tussen VERNIEUWEN en TOEPASSEN (vooraan-frontaal en achteraan-basaal).

Iemand die zowel IQ (ratio) als EQ (emotie) als HQ (intuitie en inspiratie) ter beschikking heeft kan ongeveer elke situatie aan.

Alle grote wetenschappelijke doorbraken komen door een bewustzijnssprong die je
- wat mij betreft - intuïtie kunt noemen. De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom.

Albert Einstein

 

lightning brain