Flow en de Hersenen

Onze hersenen en hun elektrische impulsen, hersengolven.

De neuronen of hersencellen gebruiken kleine elektrische impulsen om met elkaar te communiceren. Als we deze in kaart brengen met de nu voorhanden wetenschappelijke apparatuur zien we gebogen lijnen.
De toppen van deze lijnen staan voor de aanwezigheid van de elektrische impulsen en de dalen op deze lijnen voor de afwezigheid ervan. Deze lijnen noemen we hersengolven.

Hersengolven met lijnen en benamingen van de verschillende frequenties: Alpha, Beta, Theta en Delta. De snelheid (of frequentie) van je hersengolven bepaalt je staat van je mind en hoe je reageert op je omgeving. In essentie is het zo dat hoe sneller je hersengolven bewegen des te sneller je gedachten door je brein zoeven. En in het geval van je brein betekent sneller NIET noodzakelijk beter.

hoge beta = stress
lage beta  =  actief
alpha         =  relaxed
theta          =  creatief
delta          =  intuïtief

Elke mentale staat van zijn die je ervaart is een combinatie van verschillende hersengolven. En elke type van hersengolf voegt zijn eigen unieke bijdrage aan je mentale ervaring.

De hersenen van mensen in FLOW worden gekenmerkt door een bepaalde combinatie van hersengolven, terwijl je in een ‘normale’ toestand slechts enkele frequenties bereikt:
tegelijkertijd ACTIEF (lage beta), RELAXED (alpha), CREATIEF (theta) en INTUÎTIEF (delta).
Je staat open voor goede ideeën, en je kan ze ook uitvoeren!

brainwave

Gedachten & fysieke realiteit


Neurowetenschappers hebben aangetoond dat onze gedachten een zeer reële fysische realiteit hebben en dat ze kunnen gemeten worden.
Onze gedachten, emoties en de daarmee overeenstemmende hersengolf- combinaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Succesvolle gedachten creëren:
Wie ooit probeerde om zichzelf andere gedachten in te prenten in bv. een stresssituatie weet dat dit niet simpel is. Om gedachten te veranderen is er meer nodig dan willen of weten alleen.

Een brein dat weet hoe het werkt, werkt beter!
Kennis over de werking van onze hersenen geeft je veel meer mogelijkheden om je gedrag en je communicatie te optimaliseren ... met meer ‘Flow’ in je persoonlijk en professioneel leven tot gevolg.